HAVEDAG

 

Lørdag d. 12. april kl. 10-14

Vi gården forårsklar og rydder op i cykler og i kældre. Vi starter dagen med kaffe og basser og slutter efter en god dags arbejde med grill i gården.

Der er planlægningsmøde tirsdag d. 25.3. kl. 19.30.

Tilmelding til Jesper på tlf. 30 77 33 26 eller til

Lisbeth på tlf. 28 40 30 56

 

I ugerne inden havedagen markeres cykler og ting, som står uden for kælderrum og i trapphalse med manilamærkater. Hvis mærkaten ikke er fjernet til vores havedag, vil tingene blive fjernet og bortskaffet.