Fælleslokale

Foreningen har et fælleslokale med tilhørende køkken og toilet i kælderen under Frederiksborgvej 158. Der er nedgang fra gården. Fælleslokalet kan bookes gennem kalenderen når man er logget ind som beboer og det er gratis at benytte det.

Reglerne er at der ikke må holdes fest til ud på aftenen og der generelt ikke må holdes larmende fester, da der er lejligheder umiddelbart ovenpå.

Vaskeri

Foreningen har en vaskekælder i lokalerne under Frederiksborgvej 150 / Bispebjerg Torv. Der er indgang fra gården i den kældernedgang der er længst mod torvet.

 

I vaskeriet er der adgang til 6 store vaskemaskiner samt 2 tørretumblere. Der findes en del opvarmede tørrerum i kælderen under hver opgang. Vaskeriet har fået installeret ny teknologi, så man betaler sin vask eller tørretumbling via en chip, hvorefter beløbet afregnes over boligafgiften. 

 

Det er kun sjældent at alle maskiner er optaget og der kan derfor ikke reservere tid til vask. 

 

 

Aktuelle priser:

Vask: 10/12,- incl. vaskemiddel/skyllemiddel

Tørretumbling: 1,-/5 minutter

 

Kabel TV

Foreningen har en aftale med TDC kabel TV (Yousee). Via boligafgiften betales der for den "lille pakke". Denne kan via individuel aftale med TDC opgraderes.

Motionsrum

 

Foreningen har motionsrum som er beliggende overfor vaskekælderen. I motionsrummet er der adgang til bl.a. løbebånd, romaskine, crosstrainer, motionscykel, vægte og boksebold. Der er installeret tv og musikanlæg.

 

Det er gratis at benytte motionsrummet og man kan benytte samme nøgle som til vaskekælderen. Benyttes rummet skal der bruges sko til indebrug og rummet skal efterlades afryddet.

Storskrald

 

Foreningen har et storskraldsrum. Affald kan placeres i rummet for enden af affaldsskuret i rummet markeret til storskrald.

 

Storskrald er større ting på over 1M

Leje af kælderrum

 

Foreningen råder over en række kælderrum der udlejes til andelshavere gennem en venteliste. Ventelisten administreres af bestyrelsesmedlem Henrik Bülow.

For tiden er lejen for kælderrum 10,-/m2/md.

Viceværtsordning

 

Ren Ejendomsservice ApS varetager viceværtsfunktionen i A/B Bjerggården.

 

Ren Ejendomsservice ApS kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Mellem kl. 07:30 - 15:00 35 36 13 57

Vagttelefon ved akutte tilfælde, som et sprunget vandrør, strømnedbrud og lign:  40 30 13 57.

 

Mail til Ren Ejendomsservice ApS: ren (Snabel a) ren-ejendomsserice.dk

 

Opgaver som Ren Ejendomsservice løser for A/B Bjerggården:

 

Rengøring af trapper:

Hovedtrapper fejes og vaskes hver 14. dag og der vaskes/aftørres balustre/håndfang og vanger og eventuelle vindueskarme en gang om måneden. Vinduespudsning i trappeopgangene foretages en gang i kvartalet.

 

Renhold ud- og indvendigt:

Fortove fejes en gang ugenligt/hver 14. dag efter behov. Ligeledes renholdes lyskasser hele vejen rundt om ejendomme, ligesom ukrudt fjernes efter behov.

 

Renholdelse af foreningens indvendige gård sker efter behov. Ren Ejendomsservice vil løbende gennemgå gårdhave for løst liggende affald og bortskaffe dette. Det samme gør sig gældende for fortovet rundt om bygningen. Gården fejes.

 

Vaskeriet og toilettet i gården rengøres en gang ugentligt.

 

Beboerlokalet støvsuges en gang månedligt og køkkenet rengøres ligeledes en gang månedligt. Dette er udover rengøring efter udlån.

 

Havearbejde:

I sommerhalvåret (april- oktober) udføres ugentlig græsplæneklipning samt almindelig løbende beskæring af buske og træer, herunder busketter, som vedligeholdes for uønsket vegetation ca. en gang om måneden. Hække klippes to gange årligt. (Hækaffald opsamles og bortkøres) Gødning til busketter og prydtræer en gang årligt i maj og sprøjtning af befæstede arealer ca. 4 gange i perioden marts - oktober, inkl. de udvendige haver.

 

Glatførebekæmpelse:

Ren Ejendomsservice forestår glatførebekæmpelse rundt på ejendommens fortov samt i gården.

 

Ren Ejendomsservice tilkalder selv egen snerydder og kører efter devicen; 65% risiko for isslag, sne eller glatføre. Ved almindeligt snefald skal snerydning og saltning være afsluttet inden kl. 8:00 på hverdage. I weekender og på helligdage senest kl. 9:00. Arbejdet påbegyndes så snart sneen stopper og i tilfælde af snefald hele dagen/aftenen startes arbejdet op, så snart der er ophold.

 

Varmecentralen:

Ren Ejendomsservice udslammer efter behov varmecentralen og holder et løbende øje med denne hele året. Arbejdet udføres af egne VVS ansatte.